Szám: IV. 50-25/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. július 31-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./ napirendi pont
Katonáné Sütő Ágnes területvásárlási kérelme
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Meghívott: Katonáné Sütő Ágnes

2./ napirendi pont
Kadarka utcai telekhatár-rendezés és területcsere
(111. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

3./ napirendi pont
A Mészáros Borház Kft. kérelme
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.

4./ napirendi pont
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése” KEOP-4.9.0/11-2011-0197 azonosítószámú projekt megvalósítása során felmerülő közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

5./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.-vel kötendő DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 számú, "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" című pályázat keretében kiviteli terv elkészítése- tárgyú in-house vállalkozási szerződés megkötésére
(120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens
Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.

6./ napirendi pont
Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára épületenergetikai fejlesztés tárgyú pályázatokhoz szükséges épületenergetikai felmérés elvégzésére és dokumentálására” tárgyában kiírt meghívásos pályázati eljárás eredménye
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

7./ napirendi pont
Javaslat az I. Béla Gimnázium I. emeleti kémia terem linóleum burkolat készítés kivitelezési munkáinak elvégzésére
(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

8./ napirendi pont
Javaslat az önkormányzati gyermekintézmények játszóeszközeinek karbantartási és ellenőrzési munkáira
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.

9./ napirendi pont
Szekszárd belterület 688 hrsz-ú és 690 hrsz-ú ingatlanok közös telekhatárán támfal építése
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

10./ napirendi pont
Javaslat bérleti szerződés jóváhagyására
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

11./ napirendi pont
Kun Mária eladási ajánlata
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

12./ napirendi pont
Vállalkozási szerződés módosítás az Elektrolit Kft-vel az ideiglenes villamos-energiahálózat fenntartására
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

13./ napirendi pont
Kovács József ingatlanvételi kérelme
(118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

14./ napirendi pont
Tóth Sándor ingatlanvételi kérelme
(119. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

15./ napirendi pont
Bogos Pál ingatlanvételi kérelme
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető


Szekszárd, 2012. július 27.


Kővári László s.k.
GPB elnök