Szám: IV. 50-23/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. június 26-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 1400 óra


1./ napirendi pont
Javaslat a 2011. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(166. sz. előterjesztés  - melléklet)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester
Meghívottak: dr. Dobos Gyula Szerkesztőbizottság elnöke
Németh Judit Szerkesztőbizottság tagja
dr. Méry Éva Szerkesztőbizottság tagja

2./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató

3./ napirendi pont
Javaslat a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „"Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című” c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyában létrejött megbízási szerződés módosítására
(158. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgató

4./ napirendi pont
Szekszárd, 0216/7 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
(66. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató
/Az előterjesztés a 2012. május 22-i ülésre kiküldésre került./

5./ napirendi pont
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2011. évi tapasztalatairól
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Ács Rezső alpolgármester

6./ napirendi pont
Javaslat a folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására 
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető


7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(165. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
I. Béla selejtezési jegyzőkönyv jóváhagyása
(90. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető
Előadó: Kerekesné Simcsik Szilvia költségvetési ügyintéző

9./ napirendi pont
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(150. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

10./ napirendi pont
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) c. pályázat saját forrás kiegészítésére pályázat benyújtására
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Frey Tímea pályázati referens

11./ napirendi pont
Javaslat „A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése” (DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004) c. pályázat saját forrásának kiegészítésére pályázat benyújtására
(156. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

12./ napirendi pont
Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében” (DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005) c. pályázat önerejének biztosítása
(157. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

13./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének módosítására
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens

14./ napirendi pont
„Megbízási szerződés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében disszeminációs napok szervezésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(87. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

15./ napirendi pont
Ajánlat a szőlőhegyi sportpálya hasznosítására
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

16./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető

17./ napirendi pont
Állásfoglalás a távhő- és használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával kapcsolatban
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

18./ napirendi pont
Járólapos járda felújítási program ütemezési javaslat
(89. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

19./ napirendi pont
Máté István kérelme a város közlekedés biztonságának javításáért
(69.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/Az előterjesztés a 2012. május 22-i ülésre kiküldésre került./

20./ napirendi pont
Javaslat Green Plus emissziócsökkentő adalékanyag alkalmazására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

21./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról
(88. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens

22./ napirendi pont
Lohner Gábor telek-kiegészítési kérelme 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

23./ napirendi pont
Ferenczi Richárd ingatlanvételi kérelme
(91. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető


24./ napirendi pont
„Bérleti szerződés a Babits Mihály Művelődési Ház építés-átalakítás-bővítés során a meglévő megmaradó épületszerkezetek állagának műszaki-statikai vonatkozásban födémtámaszokkal történő megóvására a műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelően.” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(92. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

Zárt ülés

24./ napirendi pont
Közterület-használati díj megállapítása elleni fellebbezés felterjesztése
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

24./ napirendi pont
Javaslat városi díjakra, elismerésekre
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Mizsák Dominika kabinetvezető


Szekszárd, 2012. június 22.Kővári László s.k.
GPB elnök