Szám: IV. 50-20/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. május 31-én (csütörtökön) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti polgármesteri tárgyaló
Ideje: 17.45 óra

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő szöveggel történő hatályba lépéséről (tervezet)
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
 

 

Szekszárd, 2012. május 30.


Kővári László s.k.
GPB elnök