Szám: IV. 50-19/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. május 29-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti polgármesteri tárgyaló
Ideje: 15.00 óra

 

1./ napirendi pont
Javaslat a Tolnatáj Televízió Műsorszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás módosítására
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(140. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző 
Előadó: Pál József igazgatóságvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről ( tervezet )
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző 
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének..../2012. (…...) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletekben található szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző 
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

6./ napirendi pont
Településrendezési terv módosításának programja
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)
(138. sz. előterjesztés)   (melléklet_1)   (melléklet_1A)   (melléklet_2)   (melléklet_3)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető

8./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila projektmenedzser

9./ napirendi pont
ifj. Márkvárt János ingatlanvételi kérelme
(72.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10./ napirendi pont
Takács András ingatlanvételi kérelme
(73.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Elter Gábor ingatlanvételi kérelme
(74.sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

12./ napirendi pont
Hradszki Sándor Károlyné ingatlanvételi kérelme
(75.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2012. május 25.Kővári László s.k.
GPB elnök