Szám: IV. 50-12/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. április 11-én (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 15.00 óra

1./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a Pannon-Kogen Plusz Kft. között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyására
(49.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató
Pomázi Csaba ALFA-NOVA Kft. ügyvezető igazgató


Zárt ülés

2./ napirendi pont
Nyilatkozat elővásárlási jogról
(50.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

Szekszárd, 2012. április 10.Kővári László s.k.
GPB elnök