Szám: IV. 50-10/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. április 5-én (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 8.00 óra

1./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
/Az előterjesztés a 2012. április 3-i ülésre kiküldésre került./

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető
Szigeti Júlia főmunkatárs
/Az előterjesztés a 2012. április 3-i ülésre kiküldésre került./

3./ napirendi pont
Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
/Az előterjesztés a 2012. április 3-i ülésre kiküldésre került./

4./ napirendi pont
75/2012. (III.28.) GPB határozat visszavonása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5./ napirendi pont
Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) kérelme
(48.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./

 

Zárt ülés

6./ napirendi pont
Javaslat „Szekszárd Város Bora” elismerő cím adományozására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
 

Szekszárd, 2012. április 04.Kővári László s.k.
GPB elnök