Szám: IV. 50-8/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. március 28-án (szerdán) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 15.00 óra


1./ napirendi pont
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tőkepótlása
(29.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgató
/Az előterjesztés a 2012. március 20-i ülésre kiküldésre került./

2./ napirendi pont
A városi játszóterek állapotfelmérésének eredménye
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter képviselő
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

3./ napirendi pont
Prométheusz Park villamos földkábel csere és 2 db csatlakozó szekrény kiépítése 
(38. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

4./ napirendi pont
„Szállítási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára papír, irodaszer, nyomtatvány beszerzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(39. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Papné Horváth Erzsébet vezető gondnok
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./

5./ napirendi pont
„Szállítási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára higiéniai töltőanyagok és tisztítószerek beszerzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(40. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Papné Horváth Erzsébet vezető gondnok
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./

6./ napirendi pont
2012. évi városüzemeltetési előirányzat
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2012. március 23.Kővári László s.k.
GPB elnök