Szám: IV. 50-6/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. március 20-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./ napirendi pont
Szőlőszem Őrség kérelme
(30.sz. bizottsági előterjesztés) (Határozati javaslat)
Előterjesztő: Balogh László Szőlőszem Őrség vezetője

2./ napirendi pont
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tőkepótlása
(29.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgató

3./ napirendi pont
Tájékoztató a Klímabarát üzlet nyitásának, a Green Plus emissziócsökkentő program hivatalos elindításának, valamint a levegőszennyezéssel kapcsolatos mintaprogram elindításának lehetőségéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bíró Péter

4./ napirendi pont
Varga Attiláné kérelme
(28.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

5./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára közbeszerzési tanácsadás nyújtása a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 pályázati program keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(35. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Frey Tímea pályázati referens
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./

6./ napirendi pont
Javaslat az AGÓRA programhoz kapcsolódó Kiviteli tervdokumentációk felülvizsgálata fedezetének biztosítására
(31.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Buncsek Attila pályázati referens

7./ napirendi pont
Felülvizsgálati kérelem közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázattal kapcsolatban
(33.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
Javaslat illemhely létesítésére az Energiaparkban 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter képviselő

9./ napirendi pont
Javaslat a játszóterek karbantartására 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter képviselő

10./ napirendi pont
Vállalkozói ajánlat járdaépítésre 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Területhasználati szerződés jóváhagyása észlelőkút fennmaradásához 
(34.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

12./ napirendi pont
Egyebek

 

Zárt ülés

13./ napirendi pont
Zsók Ambrusné (Szekszárd, Ujfalussy u. 6.) fellebbezése
(32.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető


Szekszárd, 2012. március 14.

Kővári László s.k.
GPB elnök