Szám: IV. 50-4/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. február 16-án (csütörtökön) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára nyomtató és fénymásoló kellékanyagok, valamint adattárolók beszerzése.” tárgyú Szállítási szerződés módosítása
(13. sz. bizottsági előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Kovács Péter DIGITAL 2000 Kft. ügyvezető

2./ napirendi pont
Javaslat karbantartási szerződés módosítására
(14. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

3./ napirendi pont
Javaslat DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú Szekszárd Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének fejlesztése című pályázat előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(12. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

4./ napirendi pont
Tájékoztató a 2012. évi nyári kiültetéshez történő növényanyag vásárlásról
(15. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5./ napirendi pont
Beszámoló a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(16. sz. bizottsági előterjesztés)
Előadó: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

6./ napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2012. február 13.


Kővári László s.k.
GPB elnök