Szám: IV. 50/2012

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. január 10-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./ napirendi pont
Művészetek Háza belső lépcsőbérlet fedezetének biztosítása
(1. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

2./ napirendi pont
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2012. évi bérleti díjára
(2. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

3./ napirendi pont
Javaslat a szőlőhegyi sportpálya hasznosítására
(3. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

4./ napirendi pont
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
(4. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

5./ napirendi pont
Egyebek

- Tájékoztató a 2011. évben megvalósult beruházásokról, valamint a meg nem valósult képviselői indítványokról, kérelmekről – 2011. évi városüzemeltetési előirányzat felhasználása - Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
- Tájékoztató a Parászta patakkal kapcsolatos munkálatokról - Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
- Tájékoztató a Sárvíz utcai pályázat beadásával kapcsolatban Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

Szekszárd, 2012. január 06.

 


Kővári László s.k.
GPB elnök