Szám: III. 79-47/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. november 15-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 1400 óra

1./ napirendi pont
Szekszárdi Borút Egyesület tájékoztatója pályázattal kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: dr. Fusz György elnök

2./ napirendi pont
„SZMJV Önkormányzata számára szakfordítói feladatok ellátása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(145. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

3./ napirendi pont
„Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a DDOP-3.1.3/D-11 pályázati konstrukció keretében megvalósítandó bölcsőde bővítés engedélyezési tervének elkészítésére, engedélyeztetésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(146. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./

4./ napirendi pont
Javaslat a 2011. évi karácsonyi díszkivilágítás megvalósítására
(139. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5./ napirendi pont
Pannon-Literatúra Kft. (5310 Kisújszállás, Deák F. u. 87.)
(138. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6./ napirendi pont
Máté Barbara és Csapó Zoltán kérelme”megállni tilos” tábla eltávolítására
(142. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7./ napirendi pont
A Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) kérelme
(140. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
Javaslat súlykorlátozás bevezetésére
(141. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9./ napirendi pont
"Szekszárd Megyei Jogú Város Csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése" című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 projektből kimaradt utcák csatornázásának tervezésére vonatkozó szerződés
(147. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

10./ napirendi pont
Javaslat a szőlőhegyi sportpálya hasznosítására
(150. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

11./ napirendi pont
Petrovics Sándor ingatlanvételi kérelme
(151. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

12./ napirendi pont
Külterületi ingatlanokra beérkezett vételi ajánlatok elbírálása
(152. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

13./ napirendi pont
Tóbi Balázs telek-kiegészítési kérelme
(153. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

14./ napirendi pont
Pámer Mátyás földrészlet kivizsgálási kérelme
(154. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

15./ napirendi pont
Berecz István telek-kiegészítési kérelme
(155. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

16./ napirendi pont
Elmont László (Szekszárd, Major u. 39.) területvásárlási kérelme
(148. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

17./ napirendi pont
Friedrich László telek-kiegészítési kérelme
(149. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

18./ napirendi pont
Javaslat Betlehem felállítására a Garay téren
(143. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

19./ napirendi pont
Szőlőszem Mozgalom támogatási kérelme
(144. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

20./ napirendi pont
Egyebek

- tájékoztató a vápás vízelvezetők fejlesztéséről
- tájékoztató az ároktisztításokról
- tájékoztató Klímaalap pályázatokról
- tájékoztató a vis maior támogatásokról

Szekszárd, 2011. november 11.

Kővári László s.k.
GPB elnök