Szám: III. 79-39/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. szeptember 19-én (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 745 óra


1./ napirendi pont 
Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

 


Szekszárd, 2011. szeptember 16.

Kővári László s.k.
GPB elnök