Szám: III. 79-37/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. augusztus 30-án (kedd) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

A napirend előtt a Bizottság tagjai megtekintik a Garay pincét, találkozás 14 órakor a pince előtt.

1./ napirendi pont (zárt ülés)
Garay pince adásvétele
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
(szóbeli előterjesztés)

2./ napirendi pont
Az Ipari Park Kft. és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tevékenységi körének összehangolása
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
Kerekes László az Ipari Park Kft. ügyvezetője
(szóbeli előterjesztés)

3./ napirendi pont
Szekszárdi Polgárőr Egyesület II. negyedévi beszámolója
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Meghívott: Bakodi Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke
(Lásd: 85. sz. bizottsági előterjesztés)

4./ napirendi pont
„Szállítási szerződés DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 –Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázat keretében elhelyezésre kerülő köztéri padok beszerzésére.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
(Lásd: 86. sz. bizottsági előterjesztés)

5./ napirendi pont
Javaslatok gyalogos átkelőhely létesítésére az Arany J. u. – Szent I. tér – Augusz I. u. kereszteződésben
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd. 89. sz. előterjesztés – vázlattervek)

6./ napirendi pont
Est Café Kft. kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 90. sz. bizottsági előterjesztés)

7./ napirendi pont
Hradszki Sándor Károlyné ingatlanvételi kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 87. sz. bizottsági előterjesztés)

8./ napirendi pont
Közalkalmazotti HE támogatási kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Lásd: 88. sz. bizottsági előterjesztés)


Szekszárd, 2011. augusztus 26.

Kővári László s.k.
GPB elnök