Szám: III. 79-35/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. augusztus 3-án (szerdán) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 8.30 óra


1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

2./ napirendi pont
Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadására
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens

3./ napirendi pont
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló Diósberény, Kossuth L. u. 15. (hrsz.:84) szám alatti ingatlan elidegenítésére
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

4./ napirendi pont
Javaslat háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

5./ napirendi pont
Mozgóárusok tevékenységének szabályozása
(78.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

6./ napirendi pont
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
(79.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Páll Laura környezetvédelmi referens

7./ napirendi pont
Tanulójárat biztosítása a 2011/2012-es tanévre
(80.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

8./ napirendi pont
Tolna Megyei Polgárőr Szövetség támogatási kérelme
(81.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

Szekszárd, 2011. augusztus 01.


Máté Péter s.k.
GPB elnök-helyettes