Szám: III. 79-32/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. július 19-én (kedd) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 8 óra 30 perc


1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 139. sz. közgyűlési előterjesztés)

2./ napirendi pont
Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
(Lásd: 191. sz. közgyűlési előterjesztés)

3./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, Béla király térre tervezett 1848-as emlékmű költségkeretének módosítására
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Herr Teréz főépítész
Buncsek Attila pályázati referens
(Lásd: 190. sz. közgyűlési előterjesztés)

4./ napirendi pont
Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

5./ napirendi pont
Javaslat ÁFA körbe történő belépésre 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
(Lásd: 192. sz. közgyűlési előterjesztés)

6./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítésére, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 pályázat saját forrásának kiegészítésre támogatás igénylésére
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Frey Tímea pályázati referens
(Lásd: 181. sz. közgyűlési előterjesztés)

7./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001) c. pályázat második fordulós benyújtására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Frey Tímea pályázati referens
(Lásd: 193. sz. közgyűlési előterjesztés)

8./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hitelszerződésének jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)


ZÁRT ÜLÉS

9./ napirendi pont
Javaslat kitüntető díjak adományozására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 158. sz. közgyűlési előterjesztés)


Szekszárd, 2011. július 15.

Kővári László s.k.
GPB elnök