Szám: III. 79-25/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. május 24-én (kedd) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra


1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
(Lásd: 126. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)

2./ napirendi pont
Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáról szóló 242/2010. (XI.25.) szekszárdi öh. számú határozat kiegészítése
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 142. sz. közgyűlési előterjesztés)

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a taxiállomások igénybevételének rendjéről szóló 15/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 140. sz. közgyűlési előterjesztés)

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 47. sz. közgyűlési előterjesztés)

5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 125. sz. közgyűlési előterjesztés)

6./ napirendi pont
Javaslat az I. Béla Gimnázium szervezeti rendszerének átalakítására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 134. sz. bizottsági előterjesztés)

7./ napirendi pont
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

8./ napirendi pont
Javaslat a Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dr. Göttlinger István aljegyző
(Lásd: 131. sz. közgyűlési előterjesztés)

9./ napirendi pont
Javaslat Baka István mellszobra kihelyezésének támogatására
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna HB elnök
(Lásd: 48. sz. bizottsági előterjesztés)

10./ napirendi pont
Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090 azonosító számú pályázathoz többletforrás biztosítására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 80. sz. közgyűlési előterjesztés)

11./ napirendi pont
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 44. sz. bizottsági előterjesztés)

12./ napirendi pont
Szekszárd, Interspar és Family Center építésének forgalmi hatásvizsgálata a létesítmény környezetének úthálózatán
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(a tervek az Igazgatóságon megtekinthetők, illetve az ülésen ismertetésre kerülnek)

13./ napirendi pont
MMG és Marley Magyarország Zrt. burkolat felújítási kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 45. sz. bizottsági előterjesztés)

14./ napirendi pont
Rákóczi u. 84-92. sz. alatti lakosok parkolással kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 46. sz. bizottsági előterjesztés)

15./ napirendi pont
Rózsamáj utcai lakosok kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 47. sz. bizottsági előterjesztés)

16./ napirendi pont
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város útburkolati jeleinek 2011. évi hossz- és keresztirányú festési munkáinak elvégzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

17./ napirendi pont
„Keretszerződés Szekszárd város szemétgyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

18./ napirendi pont
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS

19./ napirendi pont
Garay téri pince adásvétele
Előterjesztő: Kővári László elnök
(szóbeli előterjesztés)

 

Szekszárd, 2011. május 20.

Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pont javaslat:


Tulajdonosi hozzájárulás a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft-ben üzletrész vásárlásához
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
(Lásd: 129. sz. közgyűlési előterjesztés)

Babits Mihály Művelődési Ház módosított építési engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
(Lásd: 49. sz. bizottsági előterjesztés)