Szám: III. 79-22/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. május 17-én (kedd) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra


ZÁRT ÜLÉS

1./ napirendi pont
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Fajszi Lajos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
(Lásd: 122. sz. közgyűlési előterjesztés)

2./ napirendi pont
Szekszárdi Turisztikai Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Dr. Balás Ákos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
(Lásd: 123. sz. közgyűlési előterjesztés)

3./ napirendi pont
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Dr. Balás Ákos FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
(előterjesztés később kerül kiküldésre)


NYILVÁNOS ÜLÉS

4./ napirendi pont
Tájékoztató a Borút Egyesület programjairól, elképzeléseiről
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Fusz György az egyesület elnöke
(szóbeli előterjesztés)

5./ napirendi pont
Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2011. I. negyedévi beszámolója
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Meghívott: Bakodi Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke
(Lásd: 43. sz. bizottsági előterjesztés)

6./ napirendi pont
Javaslat zöld(köz)beszerzési rendszer bevezetésére Szekszárd Város Polgármesteri Hivatalában
Előterjesztő: Kővári László elnök
(Lásd: 42. sz. bizottsági előterjesztés)

7./ napirendi pont
Ifjúsági Unió Szekszárd kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 41. sz. bizottsági előterjesztés)

8./ napirendi pont
Tájékoztató a folyamatban lévő városüzemeltetési feladatokról, valamint a vis maior kapcsán szükséges helyreállításokról
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(szóbeli előterjesztés)

9./ napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2011. május 13.


Kővári László s.k.
GPB elnök