Szám: III. 79-16/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. április 6-án (szerda) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 13.00 óra

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Meghívott: Rottenbacher Ádám igazgató
Bay Attila a Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője
(Lásd: 75. sz. közgyűlési előterjesztés)

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Meghívott: Bay Attila a Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője
(Lásd: 84. sz. közgyűlési előterjesztés)

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
(Lásd: 67. sz. közgyűlési előterjesztés)

4./ napirendi pont
Javaslat a 2011. évi bizottsági keret felosztására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 66. sz. közgyűlési előterjesztés)

5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Meghívott: Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 6/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Rozinka Attila osztályvezető
(Lásd: 63. sz. közgyűlési előterjesztés)

7./ napirendi pont
Javaslat a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza között kötendő bérleti szerződés jóváhagyására, valamint készfizető kezesség vállalására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dr. Göttlinger István aljegyző
(Lásd: 76. sz. közgyűlési előterjesztés)

8./ napirendi pont
Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodása felmondásának jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 62. sz. közgyűlési előterjesztés)

9./ napirendi pont
Javaslat a TIOP-1.1.1.-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
(Lásd: 83. sz. közgyűlési előterjesztés)

10./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervére
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(Lásd: 82. sz. közgyűlési előterjesztés)

11./ napirendi pont
Javaslat pályázatok benyújtására a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodásról (tervezet) - I. forduló
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 53. sz. közgyűlési előterjesztés)

13./ napirendi pont
Közcsatornára történő rákötés 2011. évi támogatási rendszere
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 87. sz. közgyűlési előterjesztés)

14./ napirendi pont
Javaslat az „Értékteremtő Közhasznú Foglalkoztatás” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

 

Szekszárd, 2011. április 1.Kővári László s.k.
GPB elnök