Szám: III. 79-14/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. március 29-én (kedd) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 1400 óra

1./ napirendi pont
Javaslat az „Agóra Szekszárd-Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
(Lásd: 67. sz. közgyűlési előterjesztés)

2./ napirendi pont
Részvétel az önkormányzati intézmények infrastrukturális fejlesztéseket célzó pályázaton
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Märcz László igazgatóság vezető
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

3./ napirendi pont
Egészségügyi Gondnokság parkolással kapcsolatos kérelmei
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 32. sz. bizottsági előterjesztés)

4./ napirendi pont
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS

5./ napirendi pont
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára köztemetéssel összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 30. sz. bizottsági előterjesztés, mely az előző ülésre kiküldésre került)

6./ napirendi pont
Szállítási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára papír, irodaszer, nyomtatvány beszerzésére
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 31. sz. bizottsági előterjesztés)

7./ napirendi pont
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára energia-szolgáltatáshoz kapcsolódó közüzemi audit lefolytatására
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

8./ napirendi pont
Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata számára energia-beszerzéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatás nyújtására
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)


Szekszárd, 2011. március 25.


Kővári László s.k.
GPB elnök