Szám: III. 79-11/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. március 8-án (kedd) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 7 óra 30 perc


1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről (tervezet) II. forduló
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
(Lásd: 43. sz. közgyűlési előterjesztés)  (normaszöveg)   (mellékletek)

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. ((XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) II. forduló
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 54. sz. közgyűlési előterjesztés)

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a zajvédelemről (tervezet) II. forduló
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 50. sz. közgyűlési előterjesztés)

5./ napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF szakmai koordinátor
(Lásd: 40. sz. közgyűlési előterjesztés)

6./ napirendi pont
Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásról szóló megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 51. sz. közgyűlési előterjesztés)

7./ napirendi pont
Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata és intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására.”
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(szóbeli előterjesztés)


ZÁRT ÜLÉS


8./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Kft. törzstőke emelésére
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 49. sz. közgyűlési előterjesztés)

 


Szekszárd, 2011. március 4.

Kővári László s.k.
GPB elnök