Szám: III. 79-9/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. március 1-jén (kedd) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 1500 óra


1./ napirendi pont
Javaslat a klímaalap felhasználását célzó támogatási megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány kuratóriumának elnöke
(Lásd: 23. számú bizottsági előterjesztés)

2./ napirendi pont
Javaslat iskolatej ellátás biztosítására
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
(Lásd: 22. sz. bizottsági előterjesztés)

3./ napirendi pont
Vízlevezetők fejlesztését célzó megállapodások
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
(Lásd: 25. sz. bizottsági előterjesztés)

4./ napirendi pont
Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata és intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására.”
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

5./ napirendi pont
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése 
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 24. számú bizottsági előterjesztés)

6./ napirendi pont
Szekszárd város közterületein patkánymentesítési munkák elvégzése
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(szóbeli előterjesztés)


7./ napirendi pont
Javaslat a 027, 028 hrsz-ú területek rendezésére
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(szóbeli előterjesztés)

8./ napirendi pont
Paintball pálya bérlőjének változása
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(szóbeli előterjesztés)

9./ napirendi pont
Javaslat átjárási szolgalmi jog bejegyzésére
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(szóbeli előterjesztés)

10./ napirendi pont
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS


11./ napirendi pont
Ajánlat ingatlan megvételére
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 26. sz. bizottsági előterjesztés)

 

Szekszárd, 2011. február 25.


Kővári László s.k.
GPB elnök