Szám: III. 79-7/2011.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. február 15-én (kedd) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra


1./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadására (I. forduló)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 31. számú közgyűlési előterjesztés, mely az ülésen kerül kiosztásra)

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. (XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Meghívott: Artim Andrásné az Alisca Terra Kft. ügyvezetője
(Lásd: 33. számú közgyűlési előterjesztés, mely az ülésen kerül kiosztásra)

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az ivóvíz-és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) KT rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Meghívott: Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
(Lásd: 34. számú közgyűlési előterjesztés)

5./ napirendi pont
Egyeztetés a vízgyűjtő árkok karbantartási munkáiról
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Tóth István a Duna-Sió menti Vízi Társulat elnöke
Wolfárt László a Duna-Sió menti Vízi Társulat műszaki ügyintézője
(szóbeli előterjesztés)

6./ napirendi pont
Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 38. sz. közgyűlési előterjesztés)

7./ napirendi pont
Javaslat a Palánki úti körforgalom kialakítása tárgyában benyújtott pályázat saját forrásának biztosítására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
(Lásd: 37. sz. közgyűlési előterjesztés)

8./ napirendi pont
Javaslat a Babits Mihály Művelődési Ház színház székeinek értékesítésére
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
(szóbeli előterjesztés)

9./ napirendi pont
Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok benyújtására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 36. sz. közgyűlési előterjesztés)

10./ napirendi pont
Magyar Államkincstár KRESZ tábla elhelyezése iránti kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 17. számú bizottsági előterjesztés)

11./ napirendi pont
Kérelem sebességlassító borda elhelyezésére
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 18. számú bizottsági előterjesztés)

12./ napirendi pont
Javaslat a Toldi utca forgalmi rendjének módosítására
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 19. számú bizottsági előterjesztés)

13./ napirendi pont
HÉROSZ Zrt. kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 16. sz. bizottsági előterjesztés)

14./ napirendi pont
Mancsi Zoltán telek-kiegészítési kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 20. sz. bizottsági előterjesztés)

15./ napirendi pont
Sárosdi Pince Kft. telek-kiegészítési kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(szóbeli előterjesztés)

16./ napirendi pont
Lengyel Zoltán ingatlanvételi ajánlata
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(szóbeli előterjesztés)

17./ napirendi pont
Dicenty Dezső Kertbarát Kör támogatási kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 21. sz. bizottsági előterjesztés)

18./ napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2011. február 14.Kővári László s.k.
GPB elnök