Szám: III. 79-6/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. február 8-án (kedd) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14 óra 30 perc

 

1./ napirendi pont
2011. évi városüzemeltetési előirányzatok - I. változat
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(a tervezet korábban kiküldésre került)

2./ napirendi pont
HÉROSZ Zrt. kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 16. sz. bizottsági előterjesztés)

3./ napirendi pont
Kérelem haszonbérleti díj elengedésére
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(szóbeli előterjesztés)

4./ napirendi pont
Egyebek

 


Szekszárd, 2011. február 7.Kővári László s.k.
GPB elnök