Szám: III. 79-2/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. február 1-jén (kedd) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Meghívott: Dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
(Lásd: 19. sz. közgyűlési előterjesztés)

2./ napirendi pont
Beszámoló a Magyar Államkincstár 2010. évi ellenőrzésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
(Lásd: 18. sz. közgyűlési előterjesztés)

3./ napirendi pont
Javaslat gyermekvédelmi szakellátásra egyedi megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 23. sz. közgyűlési előterjesztés)

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 12. sz. közgyűlési előterjesztés)

5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 13. sz. közgyűlési előterjesztés)

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a zajvédelemről (tervezet) 
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 25. sz. közgyűlési előterjesztést)
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

7./ napirendi pont
Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanáccsal kötendő megállapodás 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 6. sz. közgyűlési előterjesztés)

8./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 3. sz. közgyűlési előterjesztést)
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

9./ napirendi pont
Palánki úti körforgalom kialakítása tárgyában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyása
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 24. sz. közgyűlési előterjesztést)
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

10./ napirendi pont
Fenntartói hozzájárulás a Gyermeklánc Óvoda tornaszobájának bővítéséhez
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 20. sz. közgyűlési előterjesztést)
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

11./ napirendi pont
Javaslat a gépkocsi beszerzés tárgyában hozott 20/2011. (I.25.) GPB határozat módosítására
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(szóbeli előterjesztés)

12./ napirendi pont
Szekszárd város úthálózatán közúti jelzések elhelyezési, karbantartási és baleset-elhárítási munkáinak elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 14. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)

13./ napirendi pont
Zsók Ambrusné kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 15. sz. bizottsági előterjesztés)

14./ napirendi pont
Egyebek

 


Szekszárd, 2011. január 28.Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi pont javaslat:

 

Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 27. sz. közgyűlési előterjesztés)