Szám: III. 1930-7/2010.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2010. december 21-én (kedd) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 1000 óra


1./ napirendi pont
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és intézményeinek munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(Lásd: 116. sz. bizottsági előterjesztés)

2./ napirendi pont
„A BMMH szakembereinek (7 fő) át- és továbbképzését célzó, megfelelő képzések megtartására irányuló ajánlatkérési felhívás a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 pályázat keretében” tárgyában kiírt meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Wendler Gábor pályázati referens
(Lásd: 117. sz. bizottsági előterjesztés)

3./ napirendi pont
„Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (multifunkciós nyomtató 2 db, fénymásoló 2 db, projektor 1 db vetítővászonnal) beszerzése a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 pályázat keretében” tárgyában kiírt meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Wendler Gábor pályázati referens
(Lásd: 118. sz. bizottsági előterjesztés)

4./ napirendi pont
Ifjúsági Unió Szekszárd kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 108. sz. bizottsági előterjesztés)

5./ napirendi pont
„Szekszárd város közterületein patkánymentesítési munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 119. sz. bizottsági előterjesztés)

6./ napirendi pont
Szekszárd város úthálózatán közúti jelzések elhelyezési, karbantartási és balesetelhárítási munkáinak elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 120. sz. bizottsági előterjesztés - melléklet)

7./ napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2010. december 20.Kővári László s.k.
GPB elnök