Szám: III. 1930-6/2010.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2010. december 14-én (kedd) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra


1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. 8…) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóság-vezető
Meghívott: Amrein Károly a Gemenc Volán Zrt. vezérigazgatója
(Lásd: 275. sz. közgyűlési előterjesztés)

2./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására „A kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Szekszárdon” címmel a „Fenntarthatóbb életmódost és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek
„ (KEOP-2009-6.2.0.A)” c. pályázati konstrukcióra
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Csillag Balázs igazgató
Frey Tímea pályázati referens
(Lásd: 278. sz. közgyűlési előterjesztés)

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/ 2010. (…) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének tartalmi meghatározásáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 261. sz. közgyűlési előterjesztés)

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (…) önkormányzati rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 25/2009. (XII.22.) szekszárdi ör. hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
(Lásd: 263. sz. közgyűlési előterjesztés)

5./ napirendi pont
Beszámoló „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének 2010. évi, 2009-2009. évekre kiterjedő ellenőrzésére” tárgyú intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
(Lásd: 268. sz. közgyűlési előterjesztés)

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzat (ügyrend és munkarend) módosítása
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 284. sz. közgyűlési előterjesztés)

8./ napirendi pont
A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 262. sz. közgyűlési előterjesztés)

9./ napirendi pont
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 264. sz. közgyűlési előterjesztés)

10./ napirendi pont
Javaslat „intézményi takarítási feladatok” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István igazgatóság-vezető
(Lásd: 279. sz. közgyűlési előterjesztés)

11./ napirendi pont
A Költségvetési Elszámoló Szervezet Átalakító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens
(Lásd: 265. sz. közgyűlési előterjesztés)

12./ napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens
(Lásd: 266. sz. közgyűlési előterjesztés)  (kiegészítés)

13./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(Lásd: 280. sz. közgyűlési előterjesztés)

14./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. évi munkaterve
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 267. sz. közgyűlési előterjesztés)

15./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. ((II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 274. sz. közgyűlési előterjesztés)

16./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (…) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 276. sz. közgyűlési előterjesztés)

17./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (…) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd. 269. sz. közgyűlési előterjesztés)

18./ napirendi pont
Hajléktalan Gondozási Központ bővítése
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság-vezető
Meghívott: Dr. Papp Győző a Humánszolgáltató Központ vezetője
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

19./ napirendi pont
Tájékoztató új felnőtt háziorvosi rendelő létesítéséről
Előterjesztő:Märcz László igazgatóság-vezető
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

20./ napirendi pont
Javaslat az energiagazdálkodást érintő Állami Számvevőszéki vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 282. sz. közgyűlési előterjesztés)

21./ napirendi pont
Az Alfa-Nova Kft. tájékoztatása a 2011. évi távhőszolgáltatási díjakról
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: tájékoztató)

22./ napirendi pont
Rotary Club kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 107. sz. bizottsági előterjesztés)

23./ napirendi pont
Javaslat önkormányzati képviseletre vadászterület tulajdonosi közösségében
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 103. sz. bizottsági előterjesztés)

24./ napirendi pont
Ifjúsági Unió Szekszárd kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 108. sz. bizottsági előterjesztés)

25./ napirendi pont
4db „Microsoft Project Menedzsment 2010 Prof. HUN” szoftver beszerzése
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Wendler Gábor pályázati referens
(Lásd: 109. sz. bizottsági előterjesztés)

26./ napirendi pont
Fénymásolópapír és irattározási anyagok beszerzése
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Wendler Gábor pályázati referens
(Lásd: 110. sz. bizottsági előterjesztés)

27./ napirendi pont
500 db CD lemez, 200 db DVD lemez és 20 db Pendrive beszerzése
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Wendler Gábor pályázati referens
(Lásd: 111. sz. bizottsági előterjesztés)

28./ napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2010. december 10.

Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pont javaslat:

Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 286. sz. közgyűlési előterjesztés)