Szám: III. 1930-3/2010.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2010. november 16-án (kedd) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

 

1./ napirendi pont
Adventi vásár előkészítése
Előterjesztő: Berlinger Attila a Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetője
Meghívott: Herrné Szabadi Judit a Borvidék Nkft. ügyvezetője
(szóbeli előterjesztés)

2./ napirendi pont
A Szekszárdi Borvidék Nkft. támogatási kérelme
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Herrné Szabadi Judit a Borvidék Nkft. ügyvezetője
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

3./ napirendi pont
Javaslat a KT-Dinamic Kft-vel való együttműködésre
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Tóth Ferenc és Kurucz Zoltán ügyvezetők
(Lásd: 97. sz. bizottsági előterjesztés)

4./ napirendi pont
Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István igazgatóságvezető
(Lásd: 94. sz. bizottsági előterjesztés)

5./ napirendi pont
Simon Andrea belterületbe csatolási kérelme
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
(szóbeli előterjesztés)

6./ napirendi pont
Közlekedési renddel kapcsolatos lakossági kérelmek
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Lásd: 95. sz. bizottsági előterjesztés)

7./ napirendi pont
Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2011. évi munkatervére (I. változat)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
(Lásd: 96. sz. bizottsági előterjesztés)

8./ napirendi pont
Beszámoló a bizottsági határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
(az előterjesztés az ülésen kerül ismertetésre)

9./ napirendi pont
Egyebek

 

Szekszárd, 2010. november 12.Kővári László s.k.
GPB elnök