Szám: III. 1930-1/2010.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2010. november 12-én (péntek) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 8.00 óra

 

1./ napirendi pont
Projekt (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) megvalósításának megkezdése saját kockázatra
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Frey Tímea pályázati referens
(Lásd: 232. sz. közgyűlési előterjesztés)

2./ napirendi pont
Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozása
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
(Lásd: 231. sz. közgyűlési előterjesztés)

3./ napirendi pont
Munkavédelmi és tűzbiztonsági feladatok átvétele a KESZ-től
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(Lásd: 233. sz. közgyűlési előterjesztés)

4./ napirendi pont
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Lásd: 93. sz. bizottsági előterjesztés)


ZÁRT ÜLÉS


5./ napirendi pont
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra I.
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 228. sz. közgyűlési előterjesztés)

6./ napirendi pont
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra II.
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 229. sz. közgyűlési előterjesztés)

7./ napirendi pont
Tulajdonosi felhatalmazás az Alisca Terra Kft. ügyvezetője részére az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 230. sz. közgyűlési előterjesztés)

 


Szekszárd, 2010. november 10.


Kővári László s.k.
GPB elnök