Szám: I/F/41-18/2019.

M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság        
2019. július 31. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   8 óra 30 perc
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
A Szakcs-Szekszárd Lovas Barátok Egyesülete támogatási kérelme
(104. számú bizottsági előterjesztés)
A bizottság az előterjesztést a Humán Bizottsággal együttes ülés keretében tárgyalja
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
 
2. napirendi pont:
Az Ady Endre utca forgalmi rendje
(105. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Kölcsey Ltp. 10. és 20. közötti parkoló forgalmi rendje
(106. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
 
4. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(107. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Szekszárd, újvárosi temető tartalék parkolójának használata
(108. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
 
6. napirendi pont:
Vasvári köz forgalmi rendjének felülvizsgálata
(109. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(110. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
 
8. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Cityposter Kft. 2019. I. félévi reklám-rendszergazdai tevékenységéről
(111. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
 
9. napirendi pont:
A Korporáció Kft. közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(112. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
 
10. napirendi pont:
Csóka Tamás közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(113. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
 
Szekszárd, 2019. július 29.
 
 
 
                                                                                                   Kővári László s.k.
       GPB elnök 
                                                                                                         
Kiadmány hiteléül:
 
                                           dr. Holczer Mónika
                                         jogi és bizottsági referens