M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2019. május 10. napján (pénteken) tartandó rendkívüli, kihelyezett ülésére

 

Helye:  Szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő teniszpálya
Ideje:    10 óra

 

NAPIREND

 

 

1. napirendi pont:
Teniszpálya birtokbavétele
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

 

Szekszárd, 2019. május 09.