M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság        
2019. április 25. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye:  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:    8 óra 30 perckor

NAPIREND

 

 

1. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
(119. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő, értékesítésre meghirdetett ingatlanok adásvételének jóváhagyására
(120. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

Szekszárd, 2019. április 24.