M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2019. április 3. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:  8 óra 30 perckor

 

NAPIREND

 

1. napirendi pont:
A „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen történő eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város műszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó forgalomtechnikai objektumok felmérésére és integrálására a térinformatikai rendszerbe (I. ütem)” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

 

3. napirendi pont:
dr. Szakály Ferenc utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

 

4. napirendi pont:
Viola utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
 

 

5. napirendi pont:
Az InnoStruktúra Mérnöki Szolgáltató és Innovációs Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

 

6. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(54. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

 

7. napirendi pont:
A Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

 

Szekszárd, 2019. április 2.