M E G H Í V Ó

 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2019. március 28. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:  13 óra

NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:

 

1. napirendi pont:
Javaslat a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetője 2018. évi teljesítménykövetelményeinek értékeléséről
(90. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Meghívott: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

 

Szekszárd, 2019. március 27.