szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. szeptember 24. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   Az együttes ülést (9 óra) követően azonnal
 
 
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(220. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(218. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető igazgató
 
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(219. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 22.
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
 
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens