szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. augusztus 17. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
1. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár gépjármű beszerzése
(234. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Zsiga Mariann osztályvezető
 
2. napirendi pont:
A nettó egy- és hárommillió forint közötti kötelezettségvállalások előzetes engedélyezése 
(235. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Zsiga Mariann osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Laptop vásárlása
(236. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Zsiga Mariann osztályvezető
 
4. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálata a Béketelep utca Aranytó utca és Mátyás király utca közti szakaszán
(224. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
5. napirendi pont:
A Dienes Valéria és Tartsay Vilmos utca csatlakozásának forgalombiztonsága
(225. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
 
6. napirendi pont:
A Puskás Tivadar és Kisbödő utca útkereszteződésének közlekedésbiztonsága
(226. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Parkolási panasz a Jókai u. 10. előtt
(227. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
8. napirendi pont:
Kérelem mozgáskorlátozott parkolók kijelölésére
(228. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
9. napirendi pont:
A Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(229. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
10. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(230. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
11. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(231. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
12. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(232. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
13. napirendi pont:
Kérelem átjárási szolgalmi jog alapítására
(233. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
14. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd város területén földi úton történő 2020-2021. évi vegyszeres szúnyoggyérítésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(241. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens/Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
15. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával, töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztására 
(239. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
 
16. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Zöld város kialakítása című projektben a projektmenedzseri feladatok ellátására
(237. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
17. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása és a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c. pályázatok vonatkozásában beérkezett indikatív árajánlatokról
(238. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
18. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 Új orvosi rendelő létrehozása c. pályázat keretében megkötött vállalkozási szerződés megszűntetéséről
(246. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
19. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja elnevezésű projekt kivitelezési feladatai ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására
(244. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
 
20. napirendi pont:
Javaslat a „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és korszerűsítése, valamint gazdasági épület közösségi házzá való átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú számú projekt keretében” a kivitelezési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás megindítására
(245. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
 
21. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú Szekszárdi Ipari Park fejlesztése című projektben a projektmenedzseri feladatok ellátására
(240. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
 
22. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése” című projekt lebonyolítására
(242. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
23. napirendi pont:
Tájékoztatás az új fedett városi uszoda kivitelezésével kapcsolatos szakvéleményről
(243. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző/Rácz Zoltán bizottsági tag
 
Szekszárd, 2020. augusztus 13.
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
 
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens