szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. augusztus 06. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 016-os Iroda (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. földszint)
Ideje:   8 óra 40 perc
 
 
1. napirendi pont:
Javaslat a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati kötöttségének meghosszabbítására
(223. számú bizottsági előterjesztés)­- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
 
Szekszárd, 2020. augusztus 04.
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
 
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens