szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. június 29. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
1. napirendi pont:
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete elnökének meghallgatása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Kovács Lászlóné a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének elnöke
 
2. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c. pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása című pályázathoz tervező által elkészült alaprajz, helyszínrajz, vázlatrajz jóváhagyására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával, töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás megindítása kapcsán meghívandó gazdasági szereplők körének meghatározására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
6. napirendi pont:
A Szociális Központ igazgatójának kérelme
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
7. napirendi pont:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója
(125. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kerekes László ügyvezető igazgató
 
8. napirendi pont:
Javaslat a Fővárosi Törvényszéken 33.P.25.508/2015. szám alatt folyó kártérítés iránti peres eljárás vonatkozásában az ALFA NOVA Kft. felperes peren kívüli egyezségi ajánlata tárgyában
(127. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
 
9. napirendi pont:
Tájékoztatás az új fedett városi uszoda kivitelezésével kapcsolatos szakvélemény tárgyában
(152. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
 
10. napirendi pont:
Ajánlat az Alisca Terra Nkft. Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő üzletrészének vételére
(153. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
Szekszárd, 2020. június 25.
 
 
                                                                                                                                                         Bomba Gábor s.k.
          GVB elnök                              
Kiadmány hiteléül:
                                                         dr. Holczer Mónika
                                                     jogi és bizottsági referens