szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. március 17. napján (kedden) tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   9 óra
 
1. napirendi pont:
Javaslat az TOP-6.1.5-16 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” program keretében „Útfejlesztés tervezés” elnevezésű projekt tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban – személyi változás miatt - új bíráló bizottsági tagok kiválasztására 
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
Szekszárd, 2020. március 16.
 
 
                                                                                                                                                        Bomba Gábor s.k.
          GVB elnök                              
Kiadmány hiteléül:
 
                                                         dr. Holczer Mónika
                                                    jogi és bizottsági referens