szekszard_.png
Felhívás javaslattételre
 
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011.(IV.12) önkormányzati rendeletére hivatkozva (olvasható a Polgármesteri Hivatal honlapján) a következő módon és az itt jelzett határidőre várja a város polgárainak, közösségeinek, valamint intézményeinek, gazdasági és társadalmi és egyéb szervezeteinek javaslatait a 2019-es naptári év megörökítésre érdemes eseményeiről.

Az Aranykönyvbe való bejegyzés indoka lehet, olyan

-          kiemelkedően fontos pozitív, Szekszárdot érintő esemény, amely méltó arra, hogy a város történetének                           részévé váljon,

-          kiemelkedő – szekszárdi személyhez, közösséghez, intézményhez kötődő – teljesítmény,

-          neves személyiség látogatása,

-          természeti jelenség, amelynek jelentős kihatása volt a város életére,

-          események és teljesítmények - a reál és a humán szférában - amelyek új értéket teremtettek, illetve a város                    hírnevét jelentősen emelték, vagy a városban lakók életminőségét pozitívan befolyásolták,

-          kitüntetések - Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése vagy Szekszárd Megyei Jogú Város                                               Önkormányzatának Közgyűlése által alapított, valamint a köztársasági elnök, illetve országos hatáskörű                         szervek kitüntetettjei,

-          a rendszeresen ismétlődő események, megemlékezések, nagyrendezvények esetén a javaslatban a jubileumi                alkalmakon kívül felterjeszthető az adott évben különösen kitűnt rendezvény (illetve annak eleme) is,

-          az általános és a középiskolák diákjainak tanulmányi, sport, művészeti, kulturális versenyein a nemzetközi,                   országos I-III. helyezettek, ill. az Arany, Ezüst, Bronz éremmel, fokozattal kitüntetettek, az OKTV és az OSZTV                 versenyeken az országos I-III.  helyezettek kerülhetnek az Aranykönyvbe.

A bejegyzésre javaslatot tehetnek szekszárdi polgárok, közösségek, intézmények, gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek.

A javaslathoz szükséges űrlap letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról, ill. hivatali időben átvehető az ügyfélszolgálati irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi lehetőségükkel, és az aranykönyvi rendelet követelményeinek megfelelő eseményekről, teljesítményekről, személyekről küldjenek kellően indokolt javaslatokat szerkeszthető (Word) formátumban 2020. március 31-i határidőig a következő e-mail címre: aranykonyv@szekszard.hu vagy papír alapon a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Humán Osztály, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. (a borítékon: Aranykönyvi javaslat) címre.

A Mecénás díjazottak és a Szekszárd Büszkesége eredményeit a bizottság már feldolgozta, ezért kéri, hogy újból ne történjen meg esetükben a felterjesztés.

A határidő után érkezett jelzéseket a bizottság nem tudja fogadni.

A közgyűlés által jóváhagyott Aranykönyv a Szekszárdi Vasárnap 2020. augusztusi számában jelenik meg.

 

Kitölthető űrlap