KSH_nepszamlalas_2022_potosszeiras_plakat.jpg
Nepszamlalas 2022.jpg
 
Tisztelt Szekszárdi Lakosok!
 
Már csak 2022. október 16-án éjfélig van lehetőség a népszámlálási kérdőív interneten történő önálló kitöltésére.
 
A népszámlálási kérdőív kitöltése egy 2-3 fős család esetében mindössze fél órát vesz igénybe. Az online kitöltés a legkényelmesebb, leggyorsabb módja a törvény szerint kötelező adatszolgáltatásnak. Azokat, akik nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel személyesen.
 
A népszámlálási kérdőív a belepes.nepszamlalas2022.hu weboldalon tölthető ki. A kérdőív önálló, online kitöltéséhez egy egyedi 12 jegyű belépési kódra van szükség, amely a szeptember végén, postán megküldött felkérőlevélben szerepel. Amennyiben a felkérőlevél elveszett, vagy nem érkezett meg, új belépési kódot a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon lehet igényelni, ügyfélkapus azonosítást követően. Az igénylés során az elektronikus űrlapon meg kell adni az igénylő e-mail címét, amelyre a kód megérkezik, valamint azt a lakcímet, amelyre vonatkoztatva a kérdőívet ki kívánják kitölteni. Aki rendelkezik ügyfélkapuval, tud igényelni belépési kódot olyan rokona, ismerőse számára is, akinek nincs ilyen lehetősége.
 
Akinek a népszámlálási kérdőív kitöltése során segítségre van szüksége vagy kérdése merül fel, a www.nepszamlalas2022.hu oldalon részletes információkat talál, ezen kívül felhívhatja a népszámlálás ingyenes, információs vonalát, a +36–80–080–143-as telefonszámot.
 
A népszámlálási kérdőív tehát önállóan 2022. október 16-án éjfélig tölthető ki. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek.
 
 
                                                                                                                             Dr. Gábor Ferenc
                                                                                                              jegyző, helyi népszámlálási felelős

 

   Nepszamlalas 2022.jpg

Meghosszabbított határidő!  

 
2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra, melynek célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz.
A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, amely három időszakra tagolódik:
 

1.      időszak: 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;

 
2.      időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;
 
3.      időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.
 
A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el, feladatuk a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek  felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
 
A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 100 – 140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:

 • nagykorú, cselekvőképes személy,
 • saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
 • e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:

 • legalább középfokú végzettség,
 • magabiztos számítógépes ismeret,
 • megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
 • az összeírás területén való helyismeret,
 • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A számlálóbiztosok kiválasztása a jegyző, mint helyi népszámlálási felelős feladata. Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek  a 362/2020.(VII.23.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján:

 • kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás tekintetében címenként 350 Ft
 • összeírás körébe tartozó címenként 380 Ft
 • összeírt személyenként 730 Ft
 • egyéb szervezés - címenként 920 Ft
 • felkészülési és kapcsolattartási díjként 25.000 Ft
 
Amennyiben úgy érzi, hogy a felsorolt feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne, kérjük, hogy a jelentkezési lapot kitöltve küldje meg Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjének (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) postacímre vagy leadhatja személyesen a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
 
Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 22.
 
A népszámlálással, illetve a számlálóbiztosok toborzásával kapcsolatos további információ a https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas oldalon olvasható.
 
 
Kapcsolódó dokumentumok:

 

Felhívás házszámtáblák kihelyezésére
 
 
Tisztelt Szekszárdi Polgárok!
 
2022. október 1. és november 28. között Magyarország teljes lakosságát érintő népszámlálásra kerül sor.
A népszámlálás során a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a lakosságot felkérő levélben tájékoztatja a válaszadási módozatokról, továbbá e levélben adja meg az internetes önkitöltéshez szükséges információkat, valamint, az egyedi, címhez rendelt azonosítót is.
A felkérő leveleket a Magyar Posta kézbesíti. A sikeres kézbesítés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek meg.
 
A közelgő népszámlálás sikeres végrehajtása érdekében felhívom a figyelmet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól  szóló 11/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendeletére, mely szabályozza a házszámtáblák elhelyezését.
E rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa a házszámtáblát a házfalra (kerítésre), a közterületről jól látható helyen köteles kihelyezni.
Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták. Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell elhelyezni. A társasházon belül a szinteket és az ajtószámokat (folyamatosan emelkedő sorrendben vagy szintenként számozva) jelölni kell.
 
Az ingatlanok házszámokkal való ellátásáról igény esetén a tulajdonos (kezelő) költségére a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Házszámtáblák igénylése a hivatkozott önkormányzati rendelet 2. mellékletét képező megrendelő lap felhasználásával történik.
 
A népszámlálási összeírás gyors és eredményes lebonyolítása érdekében felhívom  a város lakosságát, hogy a fenti jogszabályban foglaltaknak megfelelően a házszám kihelyezési kötelezettségüknek 2022. szeptember 26-ig tegyenek eleget.
 
Továbbá kérem a tisztelt lakosságot, hogy az ajtószámok kihelyezéséről, a címek postaládákon való feltüntetéséről is gondoskodni szíveskedjenek, mert a Magyar Posta csak így tudja minden adatszolgáltatóhoz eljuttatni a felkérő levelet.
 
Segítő közreműködésüket köszönjük.
 
Szekszárd, 2022. szeptember 9.
 
                                                                                              dr. Gábor Ferenc s.k.
                                                                                                          jegyző

 

KSH Népszámlálás 2022 népszerusito plakát_0906.jpg

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni

 • mindenkiről, aki Magyarországon él,
 • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
 • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden

 • lakás,
 • lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 • közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

Feleljünk, egymásért!

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye, hogy senki ne váljon csalók áldozatává!

KSH_nepszamlalas_2022_nepszerusito_plakat_221010.jpg

Fontos tudnivaló!

Az online kérdőiv kitöltését követően kapott visszaigazoló kódot meg kell őrizni, ugyanis ezzel lehet igazolni, hogy már kitöltötte a kérdőívet. 

Elfelejtette? Semmi probléma:

 • Küldjön emailt a kapcsolat@nepszamlalas2022.hu címre
 • Az üzenet tárgya legyen "Visszaigazoló kódot kérek"
 • Az email szövegében pedig adja meg az a 12 jegyből álló belépési kódot, amit a levélben kapott, valamint a lakcímet, ahová a kitöltés szólt.