Vállalati Kutatás 2023

2024.03.27
 
A KDMFÜ NKft. felkérése a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területén megvalósuló „Vállalati Kutatás 2023” című programban való részvételre:
 
Tisztelt Partnerünk!
 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kiegészítésével 2020 nyarán létrejött a 99 települést magába foglaló Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (továbbiakban KDMKT), megalakult a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács), majd sor került a Tanács operatív feladatokat ellátó munkaszervezete, a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDMFÜ Nonprofit Kft.) cégbírósági bejegyzésére.
 
A KDMFÜ Nonprofit Kft. koordinációjában elkészültek a Kiemelt Térség fejlesztési dokumentumai, melyekben kiemelt célként jelenik meg a kiemelt térségi képzési és szakképzési kereslet, valamint kínálat felmérése, ill. hosszútávon történő összehangolása, a térségi képzési portfólió felülvizsgálata és esetleges bővítése érdekében. Ezen célok eléréséért a KDMKT területén 2022. március 22-én megalakult Képzési és Foglalkoztatásfejlesztési Fórum felel, amelynek tagjai között képzési (közoktatási, szak- és felnőttképzési, felsőoktatási), valamint piaci szereplőket egyaránt szerepelnek. 
 
Kiemelt cél továbbá – gazdaságfejlesztési és innovációs (zöldfejlesztési) irányelvek mentén – a kiemelt térségi vállalkozások célzott, és sokszínű eszközrendszerrel történő fejlesztése, ill. az ezen célhoz illeszkedő Vállalkozásfejlesztési Koncepció kidolgozása. 
 
A fenti stratégiai dokumentumok kidolgozása, valamint futó projektjeink megvalósítása során egyértelművé vált, hogy a tervezett fejlesztési programok kizárólag a helyi piaci szereplőkkel történő folyamatos és élő kapcsolat kiépítésén és működtetésén keresztül valósulhatnak meg, a térségi mikro-, kis-, közép-, valamint nagyvállalatok munkáltatói, termelői, ill. szolgáltatói szerepére és erőforrásaira építve. Ezért a 2022-es évben egy online Vállalati Kutatást bonyolítottunk le, valamennyi, a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területén székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező társas vállalkozás bevonásával. A „Vállalati Kutatás 2023” című program a 2022-es – átfogó – kutatás megismétlése, (részben) módosított tartalommal, elsősorban a 2023-as évet leíró, szervezeti adatokra, mutatókra alapozott szemlélettel.
 
Tisztelettel kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat, ezen keresztül pedig a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség versenyképességének fokozását!
 
A kutatás során feltérképezzük, hogy a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben működő vállalkozások jelenleg milyen gazdasági helyzetben vannak, milyen fejlesztési elképzelésekkel, tervekkel rendelkeznek, milyen kihívásokkal néznek szembe a foglalkoztatás terén, mik a képzési igényeik, emellett kitérünk a cégek közötti együttműködések lehetőségeire és az innovációs törekvéseikre, valamint a fenntarthatósági szempontokról alkotott véleményükre is, külön kitérve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is egyre nagyobb mértékben érintő ESG jelentéstételi kötelezettségre is (A-D kérdéscsoportok). Fentieken túl a Paks II beruházásban való részvételi lehetőségekről meglévő információkra (E kérdéscsoport) is kíváncsiak vagyunk, kérjük, ezen tématerület mentén is segítsék munkánkat. Az eredményeket összevetjük a 2022-es kutatás legfontosabb következtetéseivel.
 
Az információkat zárt IT-rendszerben feldolgozva, üzleti titokként kezeljük. Az egyes kérdésekre adott válaszaik összesítve kerülnek kiértékelésre és felhasználásra a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség fejlesztése céljából.
 
A Vállalati Kutatás kérdőíve az alábbi linken érhető el: https://kutatas.kdmfu.hu/
A felületen online Felhasználói Kézikönyv segíti Partnereink munkáját, azaz a kérdőív kitöltését.
 
A kitöltés határideje: 2024. április 05., 17:00 óra.
 
A kérdőív kitöltése körülbelül 30-60 percet vesz igénybe, szükség esetén megszakítható és az automatikusan mentett verzió később újból folytatható.
 
Kérdés esetén a KDMFÜ Nonprofit Kft. munkatársai munkanapokon, 10 és 15 óra között szíves rendelkezésükre állnak, az alábbi elérhetőségeken:
 
név: Majoros Zsuzsanna, szakmai igazgató   
 
név: Lancsár Eszter Fanni, stratégiai és monitoring referens