Ülésezett a város Gazdasági Bizottsága

2019.08.28

Területek értékesítéséről, kérelmekről döntött legutóbbi ülésén az önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága.

A testület többek között döntött az AutoCity Zrt. bérleti kérelméről az önkormányzat tulajdonában lévő, a Pásztor utcában található 200 négyzetméteres területrész kapcsán. Határozatlan időre szóló szerződéssel 60 ezer forintos éves bérleti díjat megállapítva a határozati javaslatot elfogadták.

A kikért szakmai vélemény nem javasolta az eladásukat, a Bizottság tagjai azonban a 0737 helyrajzi számú, kivett vízmosás és árok megnevezésű, 1496 négyzetméter alapterületű ingatlan értékesítésével kapcsolatban megtekintik a helyszínt.

A megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató Gemencrehab Kft. telephelybővítés céljából az Epreskert utcából nyíló 400 négyzetméteres területre nyújtott be vásárlási kérelmet. A cég munkahelyteremtő beruházás révén további hatvan embert tudna foglalkoztatni. A Bizottság támogatta a kérelmet, ehhez az érintett szakaszt át kell minősíteni magánúttá. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele, hogy a cég a minősített földrészleten gépjárművek számára járható minőségű utat kell kialakítson.

Az Epsol Kft. kérelmének helyt adva az önkormányzat elvégzi a Semmelweis utca 3/a számú társasház leázott alagsori helyiségeinek utólagos födémszigetelési munkálatait.

A Béri Balogh Ádám utca 99-105. számú társasház lakóinak kérelme alapján a lakások előtt található közterületi padok fa ülőkéjét vállalkozóval leszerelteti.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat az új, fedett városi uszodával kapcsolatos marketing és kommunikációs feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.-vel kössön szerződést.

Döntés született arról is, hogy az önkormányzat fenntartásában működő intézmények napi szintű és időszakos takarítási feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás szakmai anyagainak elkészítésére, illetve véleményezésére a bajai IBIS Trade Kft.-vel szerződik a helyhatóság.