Ülésezett a SZEKÖF

2021.08.17
 
Ha a közgyűlés is elfogadja, a hármasikrek után már a fogyatékos szülőknek is térítésmentesen jár majd a szakképzett gyermekápoló gondozó egy éven keresztül – erről döntött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága hétfőn. A fogyatékosságot mindkét szülő esetében igazolni kell.
 
A képviselők döntése szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatként a Szekszárd város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitelszerűen is Szekszárdon lakó, a tárgyévben született hármas- vagy többes ikergyermekek, illetve azon gyermekek, akiknek mindkét szülője fogyatékos személy – azaz tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja – részére térítésmentesen szakképzett gyermekápoló gondozónőt biztosít, heti negyven óra időtartamban, legfeljebb egy éves időtartamra.
 
szekszard.jpg