Új lakásrendeletet fogadott el a Közgyűlés

2022.06.02
 
Új rendeletet fogadott el a Közgyűlés a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 1994-ben fogadta el a korábbi rendeletét. Az önkormányzat egyik legrégibb rendelete volt, mely az eltelt hosszú idő alatt nagyon sok módosításon esett át. A jobb áttekinthetőség miatt, valamint a módosítások nagyobb száma miatt új rendelet elfogadása vált indokolttá.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény keretszabályokat határoz meg, amely az önkormányzatok részére lehetőséget teremt arra, hogy a keretszabályok között saját hatáskörben döntsenek az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásának feltételeiről. Az új rendelet szerkezete átlátható, összhangban van a magasabb szintű jogszabályokkal, megfelel a hatályos jogszabályszerkesztési követelményeknek.
A rendelet új rendelkezésként szabályozza az azonnali megoldást igénylő, krízishelyzetben lévő személy vagy család lakhatásának átmeneti elhelyezésére vonatozó szabályokat. Krízishelyzetnek minősül, ha a család elemi kár, vagy bűncselekmény áldozata lett. A krízishelyzetre való tekintettel kötött bérleti szerződés időtartama maximum 180 nap, amely indokolt esetben egy alkalommal további 90 nappal meghosszabbítható. A krízishelyzetre való tekintettel kiadott lakás bérlője lakbérként a szociális bérlakásoknál meghatározott bérleti díjat fizeti.
Az új rendelet bevezet egy új jogintézményt is az óvadék (kaució) alkalmazását. Az óvadék a költségelven meghatározott lakbérű lakások bérbeadása esetén került bevezetése. A bérlő a lakás bérbeadására vonatkozó bizottsági döntést követően, legkésőbb a lakásbérleti szerződés általa történő aláírásakor a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául az adott lakásra érvényes kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot köteles fizetni.
Rögzítésre kerültek a bérlőkijelölési joggal érintett lakásokra vonatkozó szabályok.
 
Az új rendelet 2023. január 1-jei hatálybalépéssel díjemelést tartalmaz az Önkormányzat tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló költségelven bérbe adott lakásnál 600 Ft/négyzetméter/hó árról 900 Ft/négyzetméter/hó árra, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, valamint a városban működő egyéb intézmények megfelelő szakember ellátottsága érdekében a szakemberek elhelyezésére munkaviszonyuk fennálltáig, de legfeljebb 3 évre történő bérbeadás esetén 400 Ft/négyzetméter/hó árról 600 Ft/négyzetméter/hó árra emeli a bérleti díjakat. A megemelt bérleti díjakat 2023. január 1. után megkötött lakásbérleti szerződésekre kell alkalmazni.
 
Az új rendelet - bérleti díj emelésre vonatkozó rendelkezéseit kivéve - 2022. június 1-jén hatályba lépett.