„Tanulj, hogy boldogulj!” pályázati felhívás

2019.08.28

Pályázati felhívás

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt. támogatásával és

A Tehetségekért Alapítvány közreműködésével

 

„Tanulj, hogy boldogulj!”elnevezéssel

pályázatot ír ki általános iskolák felső tagozatos tanulói számára

tanulmányi ösztöndíj elnyerésére

 

 

1.         A pályázat célja:

 

A pályázat célja alapfokú nevelési-oktatási intézmény felső tagozatán (5-8. évfolyamon) tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, vagy egyes tanulmányi és művészeti területen tehetséges, a tudás megszerzésében, a további fejlődésben motivált gyermekek tanulmányi ösztöndíj program keretében történő támogatása.

Az ösztöndíj olyan tanulókat kíván támogatni, akiknek családja a tanuló tanulmányi előmenetelét, tehetségének kibontakoztatását anyagi lehetőségei miatt nem vagy csak igen korlátozott mértékben tudja segíteni, biztosítani.

 

2.      Az ösztöndíj forrása:

 

Az ösztöndíjat a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt. a Szekszárd, Széchenyi utca 40. szám alatt működő valutaváltó üzletének (Correct Change) nyereségéből biztosítja.

 

3.      Az ösztöndíj mértéke és folyósításának módja:

 

Az elnyerhető ösztöndíj összege havi 10.000,- Ft, melyet a támogató egy tanéven keresztül, 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig biztosít.

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó negyedévente, három havi díjat (30.000,- Ft) egy összegben, utólag kapja meg a pályázatában megadott bankszámlaszámra történő utalással.

A nyertes pályázónak lehetősége van az egy éves ösztöndíjidőszak leteltét követően újból pályázatot benyújtani.

 

4.      Az ösztöndíjjal kapcsolatos elszámolás:

 

A tanulónak az odaítélt ösztöndíjjal kapcsolatban elszámolási kötelezettsége nincs.

 

5.      Pályázók köre:

 

Pályázhat minden, Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő általános iskola 5-8. évfolyamos tanulója.

A pályázatot a tanulónak kell benyújtania a szülő, törvényes képviselő aláírásával.

 

6.      Pályázati feltételek:

 

Támogatásban az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.

 

A pályázat keretében a tanulónak egy „Tanulói önéletrajzot” kell benyújtania, amelyhez csatolni kell az alábbiakat:

1.       pályázati adatlap (a tanuló az iskolában kérheti vagy a www.szekszard.hu oldalon elérheti),

2.       az osztályfőnök tanulóról írt jellemzése,

3.       a nevelőtestület támogató nyilatkozata.

 

A „Tanulói önéletrajz” mutassa be a tanuló

1.       életkörülményeit, családi hátterét,

2.       eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit,

3.       hobbiját, érdeklődési körét,

4.       a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit, valamint

5.       azt, hogy az elnyerni kívánt ösztöndíjat milyen célra tervezi felhasználni.

 

7.      A pályázat benyújtásának helye:

 

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóságának Humán Osztályához kell benyújtani személyesen vagy postai úton (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).

 

8.      A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 23.

 

9.      A pályázat közzétételének helye:

 

-       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos honlapja (www.szekszard.hu)

-       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának szolgáltató lapja (Szekszárdi Vasárnap)

-       A pályázati kiírást megkapja valamennyi szekszárdi általános iskola.

 

10.   A pályázat elbírálásával kapcsolatos információk:

 

A tanulmányi ösztöndíj pályázatokat A Tehetségekért Alapítvány kuratóriuma bírálja el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága, valamit a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt. tulajdonosai véleményének kikérésével.

 

11.   A pályázat elbírálásának határideje:

 

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül kerül sor.

A pályázatok eredményéről az elbírálástól számított 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóságának Humán Osztálya értesítést küld a pályázók, valamint – nyertes pályázók esetében – az érintett általános iskola részére.

 

 

A tanulmányi ösztöndíj pályázattal kapcsolatosan információt dr. Horváth Annamária oktatási referens nyújt a 74/504-174-es telefonszámon.

 

 

Szekszárd, 2019. augusztus 22.