„Tanulj, hogy boldogulj!” 2021/2022

2021.08.25
Pályázati felhívás
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt. támogatásával és
A Tehetségekért Alapítvány közreműködésével
 
„Tanulj, hogy boldogulj!”elnevezéssel
pályázatot ír ki általános iskolák felső tagozatos tanulói számára
tanulmányi ösztöndíj elnyerésére
 
1.         A pályázat célja:
 
A tanulmányi ösztöndíj olyan, alapfokú nevelési-oktatási intézmény felső tagozatán (5-8. évfolyamon) tanuló gyermekeket kíván támogatni, akiknek családja a tanuló tanulmányi előmenetelét, tehetségének kibontakoztatását, kiemelkedő teljesítmény elérését anyagi lehetőségei miatt nem vagy csak igen korlátozott mértékben tudja segíteni.
Várjuk azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, egyes tanulmányi és/vagy művészeti területen tehetséges gyermekeknek a jelentkezését, akik a tudás megszerzésében, a további fejlődésben motiváltak.
(A tanulmányi ösztöndíj célja nem a kiváló tanulók jutalmazása, hanem a rászoruló, tehetséges, de talán még nem kiemelkedően teljesítő diákok motiválása.)
 
2.      Az ösztöndíj forrása:
 
Az ösztöndíjat a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt. a Szekszárd, Széchenyi utca 40. szám alatt működő valutaváltó üzletének (Correct Change) nyereségéből biztosítja.
 
3.      Az ösztöndíj mértéke és folyósításának módja:
 
Az elnyerhető ösztöndíj összege havi 10.000,- Ft, melyet a támogató egy tanéven keresztül, 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig biztosít.
Az ösztöndíjat a nyertes pályázó negyedévente, három havi díjat (30.000,- Ft) egy összegben, utólag kapja meg a pályázatában megadott bankszámlaszámra történő utalással.
A nyertes pályázónak lehetősége van az egy éves ösztöndíjidőszak leteltét követően újból pályázatot benyújtani.
 
4.      Az ösztöndíjjal kapcsolatos elszámolás:
 
A tanulónak az odaítélt ösztöndíjjal kapcsolatban elszámolási kötelezettsége nincs.
 
5.      Pályázók köre:
 
Pályázhat minden, Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő általános iskola 5-8. évfolyamos tanulója.
A pályázatot a tanulónak kell benyújtania a szülő, törvényes képviselő aláírásával.
 
6.      Pályázati feltételek:
 
Támogatásban az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.
 
A pályázat keretében a tanulónak egy „Tanulói önéletrajzot”, egy bemutatkozást kell benyújtania, amelyhez csatolni kell az alábbiakat:
1.       pályázati adatlap (a tanuló az iskolában kérheti vagy a www.szekszard.hu oldalon elérheti),
2.       az osztályfőnök tanulóról írt jellemzése,
3.       a nevelőtestület támogató nyilatkozata.
 
A „Tanulói önéletrajz” mutassa be a tanuló
1.       életkörülményeit, családi hátterét,
2.       eddig elért iskolai eredményeit,
3.       hobbiját, érdeklődési körét,
4.       a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit, valamint
5.       azt, hogy az elnyerni kívánt ösztöndíjat milyen célra tervezi felhasználni.
 
7.      A pályázat benyújtásának helye:
 
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati és Szervezési Igazgatóságának Humán Osztályához kell benyújtani személyesen vagy postai úton (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).
 
8.      A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 24.
 
9.      A pályázat közzétételének helye:
 
-       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos honlapja (www.szekszard.hu)
-       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának szolgáltató lapja (Szekszárdi Vasárnap)
-       A pályázati kiírást megkapja valamennyi szekszárdi általános iskola.
 
10.   A pályázat elbírálásával kapcsolatos információk:
 
A tanulmányi ösztöndíj pályázatokat A Tehetségekért Alapítvány kuratóriuma bírálja el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága, valamint a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt. tulajdonosai véleményének kikérésével.
 
11.   A pályázat elbírálásának határideje:
 
A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül kerül sor.
A pályázatok eredményéről az elbírálástól számított 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Igazgatóságának Humán Osztálya értesítést küld a pályázók, valamint – nyertes pályázók esetében – az érintett általános iskola részére.
 
 
A tanulmányi ösztöndíj pályázattal kapcsolatosan információt dr. Horváth Annamária köznevelési referens nyújt a 74/504-174-es telefonszámon.
 
 
Szekszárd, 2021. augusztus 25.
 
 
                                                                                              Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata