Tájékoztatás szálláshely-szolgáltatóknak

2022.05.24
 
Ismételt tájékoztatás szálláshely-szolgáltatóknak
a szálláshely-minősítésről
 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2021. szeptember 1-től hatályos módosítása értelmében szálláshely-szolgáltatás csak a Kormány rendeletében meghatározott, a szálláshely-minősítésre vonatkozó rendelkezések megtartásával és a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.
Szálláshely-minősítés: a szálláshelyek számára előírt minőségi követelményeknek való megfelelés vizsgálata és annak alapján a szálláshelyek minőségi fokozatokba sorolása a szálláshely-minősítő szervezet által.
 
A szálláshely-minősítés elkülönül a jegyző eljárásától. A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét, illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.
 
A Kormány a szálláshely-minősítési tevékenység ellátására a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: szálláshely-minősítő szervezet) jelölte ki.
A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.
 A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minősítéskor megállapított követelményeknek.
A szálláshely szolgáltató a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett jegyzői nyilvántartás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölésén kívül minőségi fokozatba sorolását is tartalmazza. A jegyző a szálláshely-szolgáltatót a minősítő szervezet által megállapított minőségi fokozatnak megfelelően veszi nyilvántartásba
 
Új szálláshely bejelentése esetén:
A szálláshely-minősítés új szálláshely bejelentése esetén megelőzi a jegyzői eljárást, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység jegyző felé történő bejelentésének 2022. január 1-től kötelező melléklete a szálláshely minősítéséről szóló igazoló dokumentum. 
 
A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:
a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
f) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;
g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.
 
Ha a szálláshely rendelkezik a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett típusú, érvényes tanúsító védjeggyel, a fentiekben meghatározott időpontig köteles regisztrálni a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén, és az érvényes minősítést igazolni a szálláshely-minősítő szervezet felé, aki ezt köteles elfogadni.
 
A szálláshely-minősítő szervezet a szálláshely-minősítési igények elbírálását 2022. január 1. napján kezdte meg.
 
Részletes információk a https://szallashelyminosites.hu/ honlapon érhetők el, ahol a szálláshely típusok menüpont alatt szerepelnek a tájékoztatók:
 
 
Szekszárd, 2022. április 20.
                                                                                                               
                                                                                                              Dr. Gábor Ferenc
                                                                                                                       jegyző