Tájékoztatás a lakás rendeltetési egység jegyzői igazolásáról

2022.09.14

T Á J É K O Z T A T Ó

lakás rendeltetési egységek számának jegyzői igazolásáról

 

2022. szeptember 9-én a Magyar Közlöny 146. számában megjelent a 345/2022. (IX. 9.) sz. Korm. rendelet a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról.

Ennek értelmében amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti - lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az eljárásra vonatkozó részletes tájékoztató, a benyújtandó kérelemnyomtatvány és valamennyi szükséges tudnivaló legkésőbb 2022. szeptember 19-ig Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján (szekszard.hu- Hírek-Kiemelt hírek) elérhető lesz.

 

Együttműködésüket ezúton köszönöm!

 

                                                                                              Dr. Gábor Ferenc jegyző