Szombaton újra zöldhulladék-szállítás

2022.03.24
 

A növények metszésével, ritkításával a tavaszi időszakban a szokásosnál is több zöldhulladék keletkezik, a hulladékszállítást végző Alisca Terra szolgáltatási naptára szerint viszont csak áprilisban indult volna az első zöldjárat. Ács Rezső polgármester kezdeményezésére a hivatal felvette a kapcsolatot az Alisca Terra NKft.-vel és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően további rendkívüli járatokat rendelt, így már márciusban elindult a házak elé időben kitett kötegelt, vagy zsákos nyesedékek összegyűjtése. Március 26-án a korareggeli órákban ismételten szállítják a zöldhulladékot.

Szekszárd városában a települési hulladékszállítási feladatokat végző Alisca Terra Nonprofit Kft. társasházi övezetben évente öt alkalommal, családi házas övezetben tíz alkalommal végzi a zöldhulladék elszállítását. Ezen alkalmakba beletartoznak a januári fenyőfaszállítási akciók is. Az ezzel kapcsolatos költségeket tartalmazza a lakosok által fizetett közszolgáltatási díj. Emellett Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – külön megállapodás alapján – 2019. óta további szállításokat rendel meg az Alisca Terra Nonprofit Kft-től annak érdekében, hogy a lakosságnál keletkezett zöldhulladék a megfelelő helyre, ártalmatlanításra kerüljön. Ezen „rendkívüli” zöldjárat további nyolc szállítási napot jelent egy évben. Az egyes szállítási napokat a szelektív hulladékszállítási naptár tartalmazza, melyet a szolgáltató igyekszik minden háztartásba eljuttatni, de a naptár ide kattintva, vagy a szolgáltató honlapján is megtekinthető, illetve a közösségi és helyi média különböző felületein is hozzáférhető. A rendkívüli zöldjáratok költsége az önkormányzatot terheli.  A begyűjtés mellett az Önkormányzat biológiailag lebomló zöld zsákokat is rendelkezésre bocsát, a szállítási hónapokhoz igazodóan 5 db/hó/ingatlan mennyiségben. A zsákokat az Alisca Terra Nonprofit Kft. Epreskert utcai telephelyén lehet átvenni, az átvétel időpontjairól és feltételeiről a 0674/528-850-es telefonszámon lehet érdeklődni. Ugyanitt lehet átvenni a szolgáltató által biztosított évi 8 db lobomló zsákot is.

Fontos, hogy a közterület rendjének és tisztaságának védelme érdekében az összegyűjtött zöld hulladékot legkorábban a szállítási napot megelőző napon helyezzék ki a lakosok az ingatlanuk elé olyan helyre, ahol az nem akadályozza sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat. A keletkezett zöldhulladékot kizárólag a lebomló zsákokban, vagy kötegelve lehet a közterületre kitenni, a szolgáltató a nem megfelelő formában kihelyezett zöldhulladékot nem szállítja el.

Amennyiben valakinek az ingatlanán olyan mennyiségű zöldhulladék keletkezik, amellyel nem kívánja megvárni a meghirdetett szállítási napokat, úgy lehetőség van – akár ömlesztett formában is – annak térítésmentes leadására a Damjanich utcában működő hulladékudvarban.