Szervezőbizottság segíti a szüreti napok megrendezését

2020.06.26

Ismét ülést tartott Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése.

Egy perces néma főhajtással emlékezett a képviselő testület a június 13-án elhunyt Kovács Jánosra. Számos városi beruházás és fejlesztés megvalósulása fémjelzi azt a korszakot, amikor a városi tanácselnök dr. Nedók Pált követve a pozícióban városvezetőként tevékenykedett. Szekszárdra ekkor ért az iparosítás egyik nagy hulláma, ezekben az években épült a Húsipari Vállalat, ekkor települt városunkba a budapesti BHG szekszárdi gyára, megépült a Szekszárdi Sport- és Szabadidőközpont, a főiskola továbbfejlődéséhez alapot szolgáltató kollégium, gyakorlóiskola és óvoda. Nevéhez fűződik az akkor már igen elhanyagolt állapotú Művészetek Háza városi tulajdonba kerülése és első felújítása. Aktív részese volt a város nemzetközi kapcsolatai továbbfejlesztésének, melynek révén 1986-ban a finnországi Tornio, majd 1989-ben a németországi Bietigheim-Bissingen városával létesített testvérvárosi kapcsolatot Szekszárd. A néhai városvezető temetésének költségeit a város átvállalja.

Sor került a Szervezeti és Működési Szabályzat visszamódosítására. Eszerint újra a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt minden 1 millió forint feletti beszerzésről.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet egyhangú szavazással elfogadta a közgyűlés.  A képviselők a közterületi és a parkolási díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítását is megszavazták, mely rendelkezik arról, hogy a Toldi utca és a Bajcsy Zsilinszky utca 7-9. épület mögötti parkoló bekerül a kétórás várakozási övezetbe. Ugyanakkor felhívták a rendőrséget és a közterület-felügyeletet a korlátozott várakozási zónák kiemelt ellenőrzésére.

A KSC Szekszárd 5 millió forintos visszatérítendő támogatásának vissza nem térítendő támogatássá minősítését is egyhangúan támogatták a politikusok, azonban egy tavalyi döntés alapján véglegesítendő 40 millió forint összegű támogatásról a közgyűlés egyelőre fedezethiány miatt csak a költségvetés módosítását követően dönt.

Az uszodaberuházás kapcsán ellátandó tanácsadói tevékenység végzésére a testület támogatta a helyi úszó és vízilabda-szakosztály vezetőinek bevonását. A polgármester előterjesztésében az egykori szekszárdi úszót, Gyurkó Lászlót ajánlotta a közgyűlés figyelmébe, de ezt a javaslatot a közgyűlés nem fogadta el. Ugyanakkor felkérték Gyurkó Lászlót arra, hogy a készülő létesítménnyel kapcsolatban általa tapasztalt hiányosságokról tájékoztassa a hivatalt.  

Ács Rezső polgármester veszélyhelyzet alatt meghozott egyszemélyi döntéseivel kapcsolatos beszámolót az eredeti előterjesztés szerint nem fogadta el a képviselő testület. Az Éljen Szekszárd frakció a veszélyhelyzet ideje alatt a Tolnatáj Televízióval, az uszoda kivitelezésével megbízott Aquaplus Kft.-vel, a Planétával és a Hegyközséggel megkötött szerződéseket kifogásolta. Az önkormányzat az ügyészségen keresztül kezdeményezheti a vizsgálatot, a semmisség megállapítására pedig a bíróság jogosult.  A következő napirendi pontban a veszélyhelyzet során elvégzett önkormányzati feladatokról szóló részletes beszámolót elfogadták a politikusok.

Ács Rezső polgármester március 13-án hozott döntésével a polgármester magához vette a Szekszárdi Vasárnap című hetilap kiadását. A kiadói jog a közgyűlés döntése alapján, a korábbi szerződéses feltételek mellett visszakerül a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez.

A közgyűlés tagjai szavaztak még a szeptember 17. és 20. között megrendezendő Szekszárdi Szüreti Napok kapcsán egy héttagú szervezőbizottság létrehozásáról. A bizottság elnöke Csötönyi László önkormányzati képviselő, a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság elnöke. Tagjai: Illés Tamás képviselő, a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság tagja, Kiss Szabolcs és Csapláros László Károly, akik a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai, valamint Vesztergombi Csaba borász és Keszthelyi Szabolcs, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke. A rendező Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nkft. szintén egy tagot delegál a bizottságba.

A Szabó Dezső és Béri Balogh Ádám utcák kereszteződésébe tervezett orvosi rendelő kapcsán az a döntés született, hogy az építkezést felfüggesztik a lakossági tiltakozásokban és a közérdekű bejelentésekben megfogalmazott szempontok vizsgálatáig, illetve az eljárások lezárásáig. Emellett pedig az irányító hatósághoz helyszínmódosítási kérelmet nyújt be az önkormányzat. Az alternatív helyszínekre Herr Teréz főépítész tesz javaslatot.

A „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány adománybolt létesítéséhez kért segítséget az önkormányzattól. A közgyűlés támogatásáról biztosította a civil kezdeményezést, és döntött arról, hogy egy piactéri helyiséget biztosít az alapítványnak, egyelőre három hónapra, kilencvenszázalékos bérletidíj-kedvezménnyel.

A képviselők szavaztak még többek között az I. Béla Gimnázium kollégiumában lakó hátrányos helyzetű diákok étkeztetésének Arany János Kollégiumi Programban történő finanszírozásáról; a szekszárdi iskolába járó, de nem szekszárdi lakóhellyel rendelkező diákok nyári napközis ellátásáról; a 2020-as nyári diákmunkaprogramról; a megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztalba Bomba Gábor frakcióvezető (ÉSZ) delegálásáról.

A közgyűlés új kitüntetést is alapított Illés Tamás képviselő (ÉSZ) javaslatára „Embertársainkért, Szekszárd” elnevezéssel. A döntés szerint az elismerés adományozására a közgyűlés állandó bizottságai tehetnek javaslatot. A díjjal az önkormányzat azoknak a helytállását szeretné elismerni, akik a szekszárdi emberek példaértékű segítése terén, életmentésben, esetleg rendkívüli helyzetekben, az újjáépítésben kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A díjjal oklevél és pénzjutalom is jár.